RES 70

Bramy | Rezydencjalne | RES 70

Garażowe bramy segmentowe typu RES 70 przeznaczone są do garaży o nadprożu powyżej 7 cm (13 cm przy napędzie elektrycznym).

A - szerokość otworu w świetle
B - wysokość otworu w świetle
C - szerokość węgarków
D - dolne nadproże
P - głębokość zamocowania bramy
h - wysokość swobodnego przejazdu