Bramy rezydencjalne

Bramy | Rezydencjalne

Garażowe bramy segmentowe składają się z paneli, które są dwuściennymi segmentami z blachy stalowej o wysokości 50, 61 cm lub ich kombinacji i grubości 4 cm, wypełnionymi pianką poliuretanową. Segmenty wykonane są z blachy ocynkowanej, lakierowanej podkładem epoksydowym i pokrytej lakierem poliestrowym. Panele łączy się ze sobą w trakcie montażu zawiasami i uzbraja w rolki biegowe, które pracują w prowadnicach pionowych i poziomych stanowiących konstrukcję nośną bramy segmentowej. Uszczelnienie płaszcza bramy następuje przez dookolne uszczelki gumowe i uszczelnienie między segmentowe. Prowadnice, zawiasy, konsole, okucia boczne wykonane są z blachy ocynkowanej.
Ciężar bramy jest równoważony przez sprężyny skrętne (dobierane komputerowo, indywidualnie zależnie od wielkości bramy) umieszczone na wale mocowanym na nadprożu (brama standard, RES200) lub na końcu prowadnic poziomych (RES70).

Uwaga: Każdą bramę wyposażoną w napęd elektryczny można obsługiwać ręcznie.

Podział bram rezydencjalnych:

  • standardowe (sprężyna z przodu)
  • RES 200 (obniżone nadproże-sprężyna z przodu)
  • RES 70 (obniżone nadproże-sprężyna z tyłu)